KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Batı Akdeniz Bölgesi İstihdam Analiz Raporumuz Yayımlandı

İstihdamı analiz etmek için uluslararası ölçekten bölgesel ölçeğe gitmek uygun bir yaklaşımdır. Raporda öncelikle OECD ülkeleri ile ülkemiz arasındaki farklılıklar ortaya konularak işsizlik ve büyüme gibi göstergeler bazında kıyaslamaya gidilmiştir. Batı Akdeniz Bölgesi’nin göreceli konumunu belirlemek için ülkemize ait nüfus, istihdam ve GSYH gibi göstergelerin değişimi ve TR61 Bölgesinin diğer bölgelere göre gösterdiği performans ortaya konulmuştur. TR61 Bölgesindeki istihdamın sektörlere dağılımı ortaya konularak; istihdamın bölgedeki işsizlik ve gelir seviyesine olan etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır.

Ajansımız Proje ve Koordinasyon Birimi Bölgesel Analiz Takımı personeli Tolga Keskin tarafından hazırlanan bu raporda; TR61 Bölgesinin istihdam yapısı analizi, iş gücü piyasasının zayıf ve kuvvetli yönleri ortaya koyulmuş, bölgesel politika araştırmalarında başvurulabilecek istatistiklere yer verilmiştir.

Rapora ulaşmak için;

https://www.baka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/bati-akdeniz-bolgesi-istihdam-analizi.pdf