KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr
MENÜYÜ GÖSTER
Girişimcilik

Girişimcilik

Batı Akdeniz Bölgesinde Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı

BAKA, Batı Akdeniz Bölgesinde Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (Girişimcilik SOP) ile Bölgede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda girişimciliğin güçlendirilmesine yönelik yönetişim ve destek yapılarının kurulması, girişimciliğin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanması ve Bölge'de girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapının güçlendirilmesi için proje ve faaliyetler yürütülmektedir.

Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi Platformu (BAGEP)

Bölgemizde girişimciliğin önünde bulunan engellerin tespit edilmesi, mevcut ihtiyaçlar ve paydaşların girişimciliğin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin belirlenmesi, gerçekleştirilecek faaliyetlerin etkilerinin Bölge geneline yayılması ve paydaşlar arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacıyla dönemsel olarak paydaşları bir araya getirecek Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi Platformu oluşturulmuştur. Platform, belirli aralıklarla toplantılar yapmak suretiyle girişimcilik paydaşlarını bir araya getirecektir.

Çocuklar ve Gençler Arasında Girişimcilik Bilincini Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Isparta, Antalya ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) işbirliği ile başlatılan program kapsamında, ortaöğretim öğrencilerinde girişimcilik bilincinin oluşturulmasına yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecek olup; ‘inovasyon kampı’, ‘yerel fuar’, ‘ulusal yarışma’, ‘girişimcilik zirvesi’, ‘akıllı tüketici oluyorum’, ‘benim işim’ gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ajans destekleri kapsamında girişimcilik alanında desteklenen projeler:

Proje Adı: Göller Bölgesinde Önkuluçka ve Kuluçka Altyapısının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesi

Yararlanıcı: Süleyman Demirel Üniversitesi

Yaklaşık 1 milyon TL bütçeli proje ile bölgedeki girişimcilerin şirketleşme aşamalarında gereksinim duydukları destekleri ve hizmetleri vererek bölgedeki potansiyel yatırım hissiyatını geliştirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda SDÜ Kuluçka Merkezinde girişimciler için ihtiyaç duyulan ortak kullanım alanları ve ekipman desteği sağlanmış, kuluçka süreci boyunca girişimcilere iş planlarının geliştirilmesi, prototip üretilmesi ve ticarileştirilmesi, girişimcilik mentör havuzundan yararlanılması, melek yatırımcılar ile buluşturulması gibi hizmetler verilmiştir.

Proje Adı: Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknoloji ve Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu

Yararlanıcı: Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş.

Hazırlanan fizibilite ile Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi olarak planlanan açık alanın parselasyon planı yapılarak parsellere bölünmüş ve Ar- Ge firmalarına kiraya verilmek üzere hazır hale getirilmiştir. İlk sözleşme mevcut TGB firmalarından biriyle yap-işlet-devret modeli ile imzalanmış ve inşaat ruhsat işlemlerine başlanmıştır. Planlanan tüm alanın uygulaması hayata geçirildiğinde mevcut alanlara ek olarak yaklaşık 100.000 m2 kapalı Ar-Ge alanına ulaşılması planlanmaktadır.