KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Yağ Gülü Tarımı ve Endüstrisi Fizibilite Raporumuz Yayımlandı

Göller Böl­gesi’nde yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip olan yağ gülü bitkisi, bölgeye bu süreçte önemli bir kültür, tarımsal kazanç ve imalat endüstrisi kazandırmıştır. Isparta ili başta olmak üzere Bur­dur, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde toplam 38 bin dekar alanda yağ gülü tarımı yapılmakta ve toplam 16 bin ton gül çiçeği toplanmaktadır. Bölgede küçük, orta ve büyük ölçekli 34 adet gül yağı fabrika­sı bulunmakta ve bu fabrikalar her yıl ülke ekonomisine ortalama 15 milyon dolar ihracat gir­disi sağlamaktadır. Diğer taraftan bölgeye her yıl lavanta ekoturizmi de dâhil olmak üzere yaklaşık 500-750 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gelmekte ve önemli miktarda turizm geliri elde edilmektedir.

Hazırlanan bu fizibilite raporunda Isparta ili başta ol­mak üzere Göller Bölgesi’nde yağ gülü tarımsal faaliyetlerinin ve gül işleme süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli ön çalışmaların ortaya konulması, yatı­rımcıların ve yatırımın doğru şekilde yönlendirilmesi, bölge için katma değeri yüksek yağ gülü ürünleri­nin tespit edilmesi, yağ gülü tarımına başlanmasın­dan hasat sonrası çiçeğin işlenmesine kadar geçen süreçte çiftçi ve sanayicilere tavsiyeler verilmesi, yağ gülü tarımının ve endüstrisinin ölçeğe uygun doğru bir şekilde planlanması ve belirlenmesi, aromatik yağ endüstrisi, coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri göz önünde bulundurularak gül üretim alanlarının değerlendirilmesi, yağ gülü damıtma ve ekstraksiyon ürünlerine yönelik standartlar ile hedef pazarların özelliklerinin raporlanması amaçlanmıştır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak Yağ Gülü Tarımı ve Endüstrisi Fizibilite Raporu’nu gül ile ilgili yatırım veya araştırma yapmak isteyen herkesin istifadesine sunuyoruz.

Rapora ulaşmak için;

https://www.baka.gov.tr/dokumanflipbook/yag-gulu-tarimi-ve-endustrisi-fizibilite-raporu-2020/610