KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Covid-19 Pandemisinin Batı Akdeniz Bölge Ekonomisine Etkileri Araştırma Raporu yayımlandı!

COVID-19 pandemisinin Batı Akdeniz (TR61) Bölgesi ekonomisi üzerindeki etkilerinin ve ortaya çıkan olumsuz etkileri telafi etmek üzere alınan önlemlerin etkilerinin analiz edilmesini amaçlamaktadır. Çalışma analizleri temel olarak 2017 yılı verilerine göre güncellenmiş TR61 Bölgesi 2012 Arz, Kullanım, Girdi-Çıktı Tabloları ve Sosyal Hesaplar Matrisi hesaplamalarına dayanmaktadır. Bunun dışında tarihsel ve güncel ikincil veriler de analizlerde dikkate alınmıştır.

Raporumuz Batı Akdeniz ekonomisi üzerine en kapsamlı ampirik analiz olma özelliğini taşımakta, bölge ekonomisinde birçok konuda daha ileri araştırmalar için kapı açmaktadır.

Çalışmada pandeminin bölge ekonomisine etkileri hesaplamalarında senaryo analizi esas alınmıştır. Tahmin edilemeyen değişkenlerin varsayımsal öngörülerine dayanan senaryo analizi risk veya kriz yönetiminde önemli bir yol gösterici araçtır. Pandeminin en güçlü etkisinin turizm sektöründe görülmesi ve turizm sektörünün bölge ekonomisindeki yeri nedeniyle senaryo tasarımında turizme dönük senaryolar öne çıkmış, ancak bununla birlikte bütün önemli sektörlerde bölge içi talep, bölge dışı talep veya ihracat talep şoklarına ve arz şoklarına ilişkin öngörülerde bulunulmuştur. Bütün olumlu ve olumsuz şok senaryoları çeyrek dönemler itibarıyla ve turizm sektöründeki mevsimsellik dikkate alınarak çalışılmıştır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak Covid-19 Pandemisinin Batı Akdeniz Bölge Ekonomisine Etkileri Araştırma Raporu'nu araştırma yapmak isteyen herkesin istifadesine sunuyoruz.

Rapora ulaşmak için;

https://www.baka.gov.tr/dokumanflipbook/covid-19-pandemisinin-bati-akdeniz-bolge-ekonomisine-etkileri/630