KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Turizm

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerimizin yer aldığı Batı Akdeniz bölgesinde kıyı şeridi boyunca yoğunlaşan turizm faaliyetlerinin, iç kesimlere doğru genişletilerek kırsalda da yaygınlaştırılması ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılmasını hedeflemektedir. Bu şekilde, uluslararası alanda önde gelen turizm merkezlerinden biri olan bölgemizde, gerek sektörde yaratılacak katma değerden, gerekse de turizm gelirlerinde sağlanacak artıştan başta kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere daha fazla sayıda insanımızın faydalanması ve yeni istihdam alanlarının oluşması sağlanacaktır.

Turizm, ülkemiz Batı Akdeniz bölgesinin ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal kalkınması üzerinde geniş kapsamlı etkisi olan önemli bir sektördür. Sahip olduğu iklim avantajlarını ve doğal güzelliklerini başarılı yatırımlarla değerlendirerek ülkemizin en gözde turizm destinasyonlarından olan Batı Akdeniz bölgesi,  turizm alanında geniş bir altyapıya sahiptir. Deniz, kum, güneş ve kıyı turizminin yanı sıra; sağlık, kongre, düğün, kamp ve karavan turizmi ile spor ve golf turizmi gibi farklı turizm çeşitleri son zamanlarda bölgede gelişme gösteren ve yatırım fırsatlarının bulunduğu alt sektörler olarak öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra ekoturizm, turizminin çeşitlendirilmesi ve bölge geneline yayılması açısından sunduğu fırsatlarla bölge kalkınmasına katkı açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Batı Akdeniz bölgesi hemen hemen tüm ekoturizm faaliyetleri için uygun imkânlara sahiptir. Örneğin Antalya, deniz-kum-güneş turizmindeki avantajlarını sonuna kadar kullanarak Türkiye’nin orta gelir tuzağı içinde olan illeri arasında öne çıkmış fakat turist başına geliri artıramamış ve turizmde dönüşümü gerçekleştirememiştir. Antalya, eşsiz manzaralar sunan doğal güzellikleri, endemik bitki türleri, flora ve fauna yapısı, alternatif spor turizmi olanakları, yöre halkının konukseverliği, sektörde tecrübe sahibi uzmanlaşmış insan kaynağı, hedef pazarlara yakınlığı ve kolay ulaşım imkanları gibi avantajlar ile ekoturizm açısından da elverişlidir.

Doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğiyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 km sahil şeridiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Antalya, sahil şeridindeki 206 mavi bayraklı plajı ile dünyanın en çok mavi bayraklı şehri unvanına sahiptir.

Diğer yandan, Isparta ve Burdur illerimiz de doğal güzellikleri ve tabiat çeşitliliği ile ekoturizm açısından dikkate değer potansiyele sahiptir. Göller yöresi olarak da bilinen bu iki ilimiz sulak alanlar açısından zengindir. Özellikle Burdur’da bulunan sulak alanlar kuşların göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Hatırı sayılır sayıda milli parkın bulunduğu bölge, son yıllarda hızla gelişen bir ekoturizm türü olan foto safari açısından dikkat çekmektedir. Ülkemizin en geniş karstik arazilerine sahip ve su kaynakları bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Batı Akdeniz Bölgesi aynı zamanda ülkemizin en önemli mağara oluşum alanlarından biridir.

Sürdürülebilir bir turizm türü olarak bölgede ekoturizmin geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin Batı Akdeniz bölgesinin iç kesimlerine doğru yayılmasını sağlayarak, hem deniz-kum-güneş turizminin sahil şeridinde yol açtığı yoğunlaşmanın azalmasına katkıda bulunacak, hem de turizmin yılın 12 ayına yayılmasına hizmet ederek turizm gelirlerinde artışa yol açacaktır. Diğer yandan, turizmin iç kesimlere doğru yayılması, bölgemiz kırsal yerleşim yerlerinin turizm gelirlerinden daha fazla faydalanmalarını sağlayarak bölge ilçeleri arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Bir bakışta bölgemiz turizmi:
Batı Akdeniz bölgesine gelen turistlerin büyük çoğunluğu turizm acenteleri üzerinden satın aldıkları “her şey dâhil” konseptli otellerde konaklamakta ve turizm aktiviteleri ağırlıklı olarak deniz-kum-güneş üçlüsüne odaklanmaktadır. Bununla birlikte bölgemiz, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi özellikleri ile turizm aktiviteleri açısından daha fazla çeşitlilik sağlama potansiyeli taşımaktadır. Turistik aktivitelerinde sunulacak çeşitlilik, turist sayısının ve konaklama sürelerinin artırılması hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra turizm gelirlerinin bölge geneline yayılması amacına da hizmet edecektir. Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanların turizme yönelik ekonomik faaliyet düzeyi ve turizm gelirlerinden aldığı pay mevcut potansiyelin altında seyretmektedir. Bölgede turizme yönelik faaliyetlerde paydaşlar arası koordinasyon ve entegrasyonunun güçlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Turizm alanında gerçekleştirilen yatırımlar ekseriyetle kıyı kesiminde yoğunlaşmaktadır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, faaliyet göstermeye başladığı 2009 yılından bu yana, bölgede  alternatif turizm ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik programlar yürütmüş, bu kapsamda   2011-2020 yılları arasında, bölge turizminin gelişimine katkı sağlayan toplam 100’den fazla projeyi hayata geçirmiştir.

Alternatif turizmin geliştirilmesi doğrultusunda Isparta ilinde gül ve lavanta, Burdur ilinde ise ekoturizm alanları ile antik kentler ve kültürel değerler temalarında tanıtım çalışmalarının yürütülmesine ağırlık verilmiş, bu kapsamda özellikle uluslararası alanda öne çıkan sosyal medya fenomenleri ve tur operatörlerinin bölgeyi tanıtımına yönelik çeşitli organizasyonlar ile 3 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısı ile etkileşim sağlanmıştır.

Yaklaşık 30 yıldır lavanta yetiştiriciliği yapılan ve ülkemizin lavanta ihtiyacının büyük çoğunluğunu tek başına karşılayan bir köy olan Kuyucak’ta lavantadan tarımın yanı sıra kırsal turizm açısından da gelir elde edilebilmesi için 2016 yılında Ajansımız tarafından sağlanan desteklerle “Lavanta Kokulu Köy” projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ve devamında yürütülen tanıtım ve proje destek faaliyetleri ile günümüzde Kuyucak köyü hem ulusal hem de uluslararası alanda hatırı sayılır bir kırsal turizm destinasyonu haline gelmiştir.

 
2019 turizm istatistiklerine göre 1.4 milyon turistin geldiği, önde gelen turizm değerlerinden biri haline gelen Salda Gölü, beyaz kumsalı ve berrak yapısıyla Mars’ta bulunan Jezero Krateri ile benzer jeolojik özelliklere sahiptir.
Türkiye’nin en karanlık noktası unvanı ile Melikler Yaylası gökyüzü gözlemi için önemli bir destinasyon haline gelerek her yıl Perseid Meteor Yağmurunu izlemek için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
Isparta şehir merkezine 20 dakika mesafedeki Davraz Kayak Merkezi, yenilenen altyapısı ile kış sporları için bölgede önemli bir çekim alanıdır.
Antalya‘da yerli ve yabancı turistlerin en sık uğradığı alanların başında bulunan Kaleiçi, kentin tarihi dokusunu yansıtan ender yerlerdendir. Kale içerisinde bulunan farklı dönemlere ait tarihi eserler bölgenin değerinin ne kadar yüksek olduğunu yansıtmaktadır. Bunlardan Selçuklu dönemine ait Yivli Minare ve Roma dönemine ait Hadrianus kapısı önde gelenleridir.

Bölgemizde yer alan ekoturizm değerlerinin turizme kazandırılması ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın turizm gelirlerinden aldığı payın artırılması amacıyla, 2020 yılından itibaren Ajansımız, sonuç odaklı program yaklaşımına geçerek 2020-2023 dönemi Ekoturizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın uygulamasına başlamıştır.

Ekoturizm Sonuç Odaklı Programı ile :

  1. Isparta, Burdur ve Antalya illerimizin kırsalında ekoturizm altyapıları ve üstyapılarının iyileştirilmesini,
  2. Kırsal yerleşim yerlerinde gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesini,
  3. Bölgemiz kırsalında turizm gelirlerinin artırılması doğrultusunda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla başta kooperatifleşme olmak üzere kurumsal yapıları destekleyerek, kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımızın turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet sunum becerilerinin artırılmasını amaçlamaktayız.