KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr
  • Proje Takımı (IBAP)
  • IBAP (Isparta, Burdur, Antalya Proje Takımı)
İlgili Destek Programları

Proje Takımı (IBAP)

Kalkınma Ajansları;

amacıyla kurulmuşlardır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, kuruluş felsefesine uygun faaliyetler geliştirebilmesi amacıyla 2020 yılı itibarı ile yerel kalkınmaya olan yaklaşımını değiştirmektedir. 11. Kalkınma Planından ve Çalışma Programı Usul ve Esaslarından hareketle, hibe veren kurum imajından sıyrılmak ve yerel dinamikleri harekete geçirmek amacıyla odağına gençleri alan bir dizi faaliyet planlanmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında gönüllü gençlerden gruplar oluşturularak, gençlerin ve bölge halkının kapasitelerinin artırılması yoluyla bölgemiz ve ülkemizin proje hazırlama yetkinliğinin artırılması, böylelikle sürdürülebilir yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda IBAP; Antalya, Isparta ve Burdur illerinde ikamet eden ve/veya eğitimini sürdüren, proje çalışmalarında yer alma konusunda istekli ve gönüllü, herhangi bir lisans veya lisansüstü eğitim programına kayıtlı kişilerden Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı öncülüğünde oluşturulacaktır.

IBAP Takım Üyeleri Ne Yapacak?

IBAP üyeleri;

IBAP Üyesi Olmak İçin Gerekli Nitelikler

IBAP üyeleri arasında yer alabilmek için başvuruda bulunan kişilerin aşağıdaki şartları eksiksiz olarak sağlaması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. Ayrıca bu şartları taşımadığı anlaşılan başvuruların sonraki aşamalarda tespit edilmesi durumunda kişi takımda yer almaya hak kazanmış olsa bile takımla ilişkisi kesilecektir.

IBAP Üyeleri İçin Tercih Sebepleri

IBAP üyesi olmak için yukarıda belirtilmiş olan zorunlu kriterlerin yanı sıra değerlendirme aşamasında adaylara avantaj sağlayacak bazı tercih kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterleri sağlamak adaylar için zorunlu değildir fakat bu kriterleri sağladığını beyan eden/kanıtlayan adaylar değerlendirme aşamasında daha avantajlı olacaklardır.

kriterleri IBAP üyelerinin seçiminde tercih sebepleridir.

IBAP Üyeleri Seçim Süreci

IBAP üyelerinin seçilmesi için ilan metni hazırlanarak Ajansın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulur. Ayrıca ilan metnine yönelik afiş hazırlanarak üniversite ve ilgili diğer kurumlara resmi yazı ile gönderilerek kurumlarda duyurulması sağlanır.

Ajans internet sitesi üzerinden verilecek ilanda ek olarak bir özgeçmiş formu koyularak bunun adaylar tarafından doldurulması istenir. Özgeçmiş formu; adaylara yönelik kişisel bilgiler, tecrübeler, eğitim vs. gibi bilgileri içermesinin yanı sıra adayların yazılı ifade etme yeteneğini ve yaratıcılığını ölçen sorulardan oluşmaktadır. Adaylardan özgeçmiş formunu doldurup basvuru@baka.org.tr adresine belirtilen süreler içinde e-posta yoluyla iletmeleri istenir. Başvuru tarihleri arasında gönderilen başvuru formları Ajans tarafından belirlenen seçim komisyonu marifetiyle adayların beyanına ve sorulara verdiği yanıtlara göre değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi durumunda Ajans değerlendirme aşamasında adaylarla yüz yüze ve ya telefonda mülakat gerçekleştirilebilir, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri belirleyebilir.

Değerlendirme neticesinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak adaylar sıralanacak ve asil ve yedek aday listesi belirlenir. Takım üyesi olmaya hak kazanan adayların listesi Ajans internet sitesinden ilan edilir. Sonraki aşamada asil listede yer alan adaylardan beyanlarını ispat edecek belgeler talep edilir.

Hangi Aşamadayız?

Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra takımda yer almaya hak kazanan adaylar Ajans internet sitesinde (www.baka.gov.tr) ilan edilecektir.