KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK ÇAĞRISI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama gibi konularda destek sağlamak amacıyla 2019 Teknik Destek Programını ilan etti. Toplam bütçesi 1.000.000 TL olan programa başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.

Teknik Destek Programının Öncelikleri;

Öncelik 1: Batı Akdeniz Bölgesinde ekoturizmin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

Öncelik 2: Batı Akdeniz Bölgesinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

Öncelik 3: Bölgesel kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

olarak belirlenmiştir.

Her teknik destek talebi teklifi için;

Azami Destek Tutarı: 30.000 TL (KDV Dahil)

Azami Proje Süresi: 3 Ay’dır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Bu destek kapsamında uygun Başvuru Sahibi olan kurum ve kuruluşlar aşağıda listelenmiştir:

  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
  • Üniversiteler,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları,
  • İş geliştirme merkezleri,
  • Birlikler ve kooperatifler,
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),
  • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
  • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilir.

Başvuru Süreci

Başvuru Dönemleri

Son Başvuru Tarihi

Ekim

31.10. 2019   17:00

Kasım

29.11.2019    17:00

 

 

                                                                                                                                                                                           NOT: Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için KAYS sistemi üzerinde oluşturulan Taahhütnamenin ilgili dönemler için belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da Taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajans’a teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuruların alınması için son tarih 29/11/2019 saat 17:00'dir.

Programa İlişkin Dokümanlar

Başvuru rehberi için  tıklayınız. 

Eklerine ulaşmak için tıklayınız.