KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

BAKA 2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEK ÇAĞRISI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 2019 Yılı Fizibilite Destek Programını ilan etti. Toplam bütçesi 1.500.000 TL olan programa başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.

Fizibilite Destek Programının öncelikleri;

Öncelik 1: Bölgesel kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 2: Batı Akdeniz Bölgesinde ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 3: Batı Akdeniz Bölgesinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi,

olarak belirlenmiştir.

Her bir fizibilite teklifi için;

Asgari Destek Tutarı: 25.000 TL

Azami Destek Tutarı: 150.000 TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %100

Asgari Proje Süresi: 3 Ay

Azami Proje Süresi: 12 Ay’dır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Bu destek programına, TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Burdur, Isparta) kayıtlı olan veya merkezleri ya da yasal şubeleri veya temsilcilikleri bu bölgede bulunan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilir.

  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Yerel yönetimler,
  • Üniversiteler,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Birlikler ve kooperatifler*,
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

*Fizibilite desteğinden sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

Başvuru Süreci

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 29/11/2019 Saat: 17:00 

Taahhütnamenin Ajansa Teslimi İçin Son Tarih: 06/12/2019 Saat:17:00

UYARI

Başvurular için program kapanış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Programda başvurular alındıkça teklifler değerlendirilir ve sonuçlar Ajans internet sitesinde ilan edilir.

Program kapsamında akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Programa İlişkin Dokümanlar

Başvuru rehberi için  tıklayınız. 

Eklerine ulaşmak için tıklayınız.