KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.gov.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs01.kep.tr

2024 Yılı SOGEP - Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı İlanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan SOGEP–Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı ilan edilmiştir.

SOGEP Programının amacı, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Anadoludakiler Platformu ile, topraklarımızın zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerimizin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında başvuru sahiplerinden SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, bütçe ve iş planını hazırlamaları ve bu dokümanları Ajans ile paylaşmaları beklenmektedir. Projeye ilişkin olarak Proje Bilgi Formu, Proje Bütçesi ve İş Planının 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar sogep@baka.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajans koordinasyonunda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.