KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

2019 Yılı Teknik Destek Programı Kasım Dönemi Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı Kasım dönemine ait başvuruların değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olarak kabul edilmiştir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı Kasım Dönemi Başarılı Başvurular Listesi için tıklayınız.

Başvuru sahiplerinin, herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin başarılı başvuruların internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren (20.01.2020), 15 iş günü içerisinde (07/02/2020 tarihi saat 17:00’e kadar), sözleşme aşamasında sunulması gereken belgelerin asıllarını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yüklemeleri, başvuru aşamasında KAYS’a yüklenen belgelerin aslı veya onaylı suretini (başvuru formu ve eklerini ve başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgeleri) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Merkez Ofisine (Isparta) sunmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri, bahsi geçen belgeleri eksiksiz olarak Ajansa tesliminden itibaren 10 iş günü içinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalamalıdır. Sözleşme, destek almaya hak kazanan işletme/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanacaktır.

Başvuru sahiplerine ayrıca yazılı bildirim yapılacak olmakla birlikte işbu ilan, Ajans mevzuatı uyarınca tebliğ hükmünde olduğundan gereken belgelerin sunulması için belirlenen 15 iş günlük sürenin ilan tarihinden başladığını, yazılı tebliğin yalnızca bildirim hükmünde olduğunu ve süreyi ihya etmeyeceğini önemle hatırlatmak isteriz. 

Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren yahut Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri, söz konusu destekten feragat etmiş sayılacak ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamayacaktır.

Başarılı olan faaliyet sahiplerini tebrik eder, programa ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler