KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

2019 Yılı Fizibilite Desteği Başarılı Projeler

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Sonuçları

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programına ait başvuruların değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak 19.12.2019 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında destek almaya hak kazanan projeler onaylanmıştır.

‘Teklifin başarılı kabul edilebilmesi için her bir değerlendirme komisyonu üyesinden birinci bölümden (ilgililik) en az 35 (otuz beş) ve tüm değerlendirme komisyonu üyelerinden ortalama en az 65 (altmış beş) puan alması zorunludur’ ibaresi gereğince başarılı olarak destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başarılı Başvurular Listesi için tıklayınız.

Başvuru sahiplerinin, herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin başarılı başvuruların internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren (23.12.2019), 15 (onbeş) işgünü içerisinde (14/01/2020 tarihi saat 17:00’e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretini Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Merkez Ofisine (Isparta) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Sahibinin gerekli bilgi ve belgeleri sunmasını takiben en geç 5 (beş) işgünü içinde Başvuru Sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir. Yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç 10 (on) işgünü içinde sözleşme imzalanır. Sözleşme, destek almaya hak kazanan kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanacaktır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren yahut Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri, söz konusu destekten feragat etmiş sayılacak ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamayacaktır.

Başarılı olan başvuru sahiplerini tebrik eder, programa ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.