KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Burdur’daki GES Yatırımına Uygun Alan Araştırması Tamamlandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Burdur Yatırım Destek Ofisi’nin uzun süren çalışması ile Burdur ilinde GES yatırımına uygun alanlar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında ilk kez tespit edilmiştir. Bu alanda Burdur ili sınırları içerisinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar; daha detaylı alan taramaları ve yatırım yeri tespiti konularında bilgi almak amacıyla, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Burdur Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirler. (Burdur Yatırım Destek Ofisi, Burç Mahallesi İstasyon Caddesi No: 27 Burdur, +90 (248) 234 05 50)

Çalışmanın Amacı:

Bu çalışmanın amacı BAKA Burdur Yatırım Destek Ofisi uzmanı tarafından açık kaynak kodlu coğrafi bilgi sistemi yazılımı (QGIS) kullanılarak Burdur’da güneş enerjisi santrali yatırımları için uygun arazileri saptamaktır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) ülkemiz ve Burdur İli için belli bir fikir vermektedir. Toplam Güneş radyasyonu bakımından Burdur ili genelinin ortalama 1650-1700 kWh/m²’nin üzerinde olması, Burdur ilinin GES yatırımları için uygun olduğunu göstermektedir. Ancak GES yatırım alanlarının belirlenmesi için maliyeti ve verimi etkileyen diğer değişkenlerin de (eğim, bakı, yol, elektrik hattı, tarım ve orman arazileri, sulak alanlar vb.,) ele alınması gerekmektedir. Bu çalışma ile değişkenlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) metodu kullanılarak CBS ortamında analiz edilmesiyle uygun bölgelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

  • ABD Jeolojik gözlem ajansının (USGS), SRTM sayısal yükseklik uydu görüntüleri kullanılarak Burdur’un sayısal arazi modeli oluşturulmuş ve bu modele göre eğim ve bakı analizleri yapılmıştır.
  • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Coğrafi Veri Portalı’ndan enerji nakil hatları, sulak alanlar, yol katmanları sayısallaştırılarak alınmıştır.
  • OpenStreetMap’ten yerleşim alanları ve yol katmanları elde edilmiştir.
  • Enerji Nakil Hatları ve yol katmanları kullanılarak bu noktalara uzaklık haritaları oluşturulmuştur.
  • AHP (Analytical Hierarchy Process )yöntemi kullanılarak eğim, bakı, enerji nakil hatlarına uzaklık ve yola uzaklık parametreleri birleştirilmiş ve uygunluk haritası oluşturulmuştur.
  • Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan orman ve tarım alanlarına ait haritalar sınıflandırılmış ve birleştirilmiştir. Orman ve tarım alanlarına GES yapılamayacağı için bu alanlar uygunluk haritasından çıkarılarak, tarım ve orman dışı uygunluk haritası elde edilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmanın sonucunda BAKA Burdur YDO uzmanı tarafından aylar süren yoğun bir çalışma sonucu Burdur iline ait Güneş Enerjisi Santralleri yatırımına uygun arazi haritası elde edilmiştir.

Bu haritalar 30-100 metre çözünürlükte olup, açık kaynak kodlu coğrafi bilgi sistemleri (QGIS) programında görüntülenebilir durumdadır. Ayrıca haritaların jpeg, pdf gibi çeşitli formatlarda çıktıları elde edilebilmektedir.

Çalışmanın sonuçları ulusal hakemli Geomatik Dergisi’nde yayımlanmıştır.(https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/812853) Söz konusu makale BAKA Burdur YDO’da uzman olarak görev alan Mustafa YÜCE ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde Mühendis olarak görev alan Cihan YALÇIN tarafından hazırlanmıştır.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara bir örnek olarak, GEPA haritasında en yüksek güneş radyasyonu Altınyayla ilçesinde olmasına rağmen bu ilçenin GES yatırımı için uygunluğunun düşük bir ilçe olduğu görülebilir.

Burdur ilinde GES yatırımına uygun alanlar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında ilk kez tespit edilmiştir. Daha detaylı alan taramaları ve bilgi için ise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Burdur Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

BURDUR YATIRIM DESTEK OFİSİ

Burç Mahallesi İstasyon Caddesi No: 27 Burdur

+90 (248) 234 05 50