KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Yatırım Olanakları

Burdur, Türkiye genelinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan soyo-ekonomik gelişmişlik endeksi bakımından 28. sıradadır. İl ekonomisinin lokomotif sektörlerini tarım-hayvancılık %41 ve buna bağlı et, süt ve tarımsal ürünlere bağlı gıda sanayi oluşturmaktadır. İkinci sırada %18 ile Sanayi Sektörü özellikle Mermer gelmektedir.

SEKTÖR

%

Tarım ve hayvancılık

% 41

Sanayi

%18

Ticaret

%12

Turizm-Hizmet

%10

Orman

%9

Maden

% 8

Teknoloji

%1

Diğer

%1

Burdur’da Sanayi Siciline kayıtlı 364 sanayi tesisi bulunmakta ve yaklaşık 9120 kişi istihdam edilmektedir.

Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı;

SEKTÖR

ŞİRKET SAYISI

Maden, tarım ve toprağa dayalı sanayi

182

Gıda ve Yem Sanayi

69

Makine, metal, madeni eşya sanayi

51

Orman Ürünleri

30

Tekstil

4

Mobilya

3

Diğer

25

Burdur’da Öne Çıkan Sanayi Sektörleri

 • Tarım Makineleri
 • Mermer İmalatı
 • Gıda İmalatı
 • Silah Sanayii
 • Orman Ürünleri İmalatı
 • Mobilya İmalatı
 • Plastik Sanayii
 • Tekstil Makineleri İmalatı
 • İnşaat Malzemeleri İmalatı
 • Dorse İmalatı
 • Dış Giyim İmalatı
 • Güneş Enerjisi Sistemleri
 • Kalorifer Ve Isıtma Sistemleri
 • Mermer Makinaları İmalatı
 • Oto Parçası
 • Toprak Sanayii
 • Kozmetik Sanayii
 • Müzik Aletleri

2.1 Mermer Sektörü

 • Burdur’da 60 adet mermer ocağı, 90 adet mermer fabrikası bulunmaktadır.
 • Bu firmalar 2009 yılında 250.000 m³ blok mermer ihraç etmiş olup, ihracat rakamı ise 109 milyon $’dır.
 • Burdur bejinin ihracatı özellikle Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Ürdün, İsrail, Suudi Arabistan, BAE’dir.
 • Mermercilik sektöründe ülkemizin ihracatının %6’sı Burdur’dan yapılmaktadır.
 • Mermercilik sektöründe İlimiz toplamında 5.000 kişi istihdam edilmektedir.

2.2 Süt Sektörü

Uygun iklim koşulları ve arazi yapısı ile tercih edilen uğraş alanlarındandır. 2009 yılı TÜİK verilerine göre Burdur’da 160.701 adet büyük baş hayvan bulunmakta olup bu hayvanların büyük bölümü süt verimi yüksek, kültür ırkı sığırlardan oluşmaktadır.

Burdur ilinde günlük yaklaşık 800 ton, yıllık ise 257.000 ton süt üretilmektedir. İlde 13 adet süt işleme tesisi mevcuttur. Bu işletmelerin toplam  kapasitesi 184.807 ton/yıldır. Fakat bu kapasitenin 69.480 ton/yıl kullanılmaktadır.

Ayrıca bir adet süt tozu ve peynir altı tozu işleme tesisi mevcut olup, bu tesisin kapasitesi 4.554 ton/yıl’dır.

Toplam kapasite üretilen süt miktarına oranlandığında, ilin süt işleme kapasitesi % 68,44 olmasına karşın, üretilen sütün sadece  % 26,9’u il içerisinde işlem görmektedir. Kalan % 73,1’lik kısım il dışında işlenmektedir.

2.3 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

2.3.1. I. Organize Sanayi Bölgesi

 • Birinci Organize Sanayi Bölgesi 1976’da kurulmuş olup, 1990’da faaliyete geçmiştir.
 • OSB toplam 90 hektar arazi üzerine, 57 Parselden oluşmaktadır.
 • Sanayi bölgemizde 53 faal fabrika bulunmakta ve 1.211 kişi istihdam edilmektedir.

2.3.2 II. Organize Sanayi Bölgesi

 • 1998 tarihinde başlanmış olan Burdur II. OSB kurma çalışmaları, 11 yıllık çalışma sonucu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın Haziran 2009 tarihli onayı ile sonuçlanmıştır.
 • Yaklaşık 96 Hektar alan, Burdur II. Organize Sanayi Bölgesi yeri  kesinleşmiştir. 35 hektarı mer’a arazisi olan II.OSB’nin 60 hektarlık kısmının kamulaştırılması gerekmektedir.
 • Burdur II. OSB yurtiçi ve yurtdışına açılan alternatifli liman seçenekleri ile sadece İlimiz yatırımcılarının değil ülkemiz ve yabancı sermaye sahiplerinin de ilgi odağı olmaya adaydır.

2.3.3 Bucak Organize Sanayi Bölgesi

 • Bucak organize sanayi bölgesi 2001 yılında kurulmuş olup, 76 parselde 76 firmaya tahsisi yapılmıştır ve boş parsel bulunmamaktadır.
 • 27 fabrika faal durumda, 24 fabrika inşaat aşamasında ve 25 tesiste proje safhasındadır.
 • 100 hektarlık ilave alan ile ilgili yer seçimi 2009 yılında sonuçlanmış olup, kamulaştırma işleminin %50’si tamamlanmıştır.

2.3.4 Küçük Sanayi Siteleri

 • Burdur İl Merkezinde toplam 634 işyerinden oluşan 2 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Bucak ilçesinde 480 işyerinden oluşan 2 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Karamanlı ilçesinde 84 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Yeşilova ilçesinde 62 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Gölhisar ilçesinde 54 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Tefenni ilçesinde 50 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.