BAKA > Duyurular > BAKA 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı

BAKA 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı

03.07.2018 divider image
divider image

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 2018 Yılı Fizibilite Destek Programını ilan etti. Toplam bütçesi 1.500.000 TL olan program yıl sonuna kadar açık olacak ve başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.

Fizibilite Destek Programının öncelikleri;

Öncelik 1: Bölgesel kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 2: Batı Akdeniz Bölgesinde ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 3: Burdur süt sektöründe katma değerin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi,

olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında her bir öncelik için belirlenmiş bütçe tutarı 500.000 TL’dir.

Her bir fizibilite teklifi için;

Asgari Destek Tutarı: 25.000 TL

Azami Destek Tutarı: 150.000 TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %100

Asgari Proje Süresi: 3 Ay

Azami Proje Süresi: 12 Ay’dır.

Fizibilite tekliflerinde eş finansman sunulması zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı öngören fizibilite teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Bu destek programına, TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Burdur, Isparta) kayıtlı olan veya merkezleri ya da yasal şubeleri veya temsilcilikleri bu bölgede bulunan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilir.

  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Yerel yönetimler,

  • Üniversiteler,

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

  • Birlikler ve kooperatifler*,

  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

*Fizibilite desteğinden sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

Başvuru Süreci

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 14/12/2018 Saat: 23:50

Taahhütnamenin Ajansa Teslimi İçin Son Tarih: 21/12/2018 Saat:17:00

UYARI

Başvurular için program kapanış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Programda başvurular alındıkça teklifler değerlendirilir ve sonuçlar Ajans internet sitesinde ilan edilir. Bütçesi tükenen öncelik başvuruya kapatılır.

Program kapsamında akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvuru rehberinin dikkatle okunması, başvuru yapılması düşünülen projelerin değerlendirme sürecini başarılı tamamlayabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.

Dokümanlar

Başvuru rehberi için  tıklayınız. 

Eklerine ulaşmak için tıklayınız.